Startsidan

Inget barn väljer frivilligt att vara hemma från skolan under långa perioder.

 

Vi ger elever med svår skolsituation återhämtning, hälsa och social kontakt via hästar och ridning. Insatsen är en del av elevernas åtgärdsprogram.

 

Läs mer om vårt stallprogram här:

Inget barn vill misslyckas
i skolan, drabbas av
utanförskap och isolering.

 

Våra samarbetspartners

Vi på föreningen vill vara ett stöd även till dig som är vårdnadshavare.

Du är inte ensam.

 

Information till dig som är:

Vårdnadshavare

Information till dig som är:

Skolpersonal

Information till dig som är:

Elev

Hos oss vill vi att du ska känna dig delaktig, efterlängtad och viktig!