Startsidan

HippoCamp,
vi är en ideell förening för elever och vårdnadshavare till elever med skolfrånvaro problematik ofta kopplat till ångest och NPF.

Inget barn väljer frivilligt att vara hemma från skolan under långa perioder.

 

Vi ger elever med svår skolsituation återhämtning, hälsa och social kontakt via hästar och ridning. Insatsen är en del av elevernas åtgärdsprogram.

 

Läs mer om vårt stallprogram här:

Inget barn vill misslyckas
i skolan, drabbas av
utanförskap och isolering.

 

Vi på föreningen vill vara ett stöd även till dig som är vårdnadshavare.

Du är inte ensam.

 

Våra samarbetspartners

Skolnärvaroprojektet
i Karlstad

MySchool Nobel

Hos oss vill vi att du ska känna dig delaktig, efterlängtad och viktig!

 

Information till dig som är:

Vårdnadshavare

Information till dig som är:

Skolpersonal

Information till dig som är:

Elev