För skolor

Info skola

 

Hippocamp stallprogram hjälper till att bryta det negativa mönstret då en elev blir alltmer frånvarande från skolan.  Vi är en satsning för skolor som vill öka kontakten och förståelsen för sina elever med skolfrånvaroproblematik. Det är en insats som skrivs in i elevens åtgärdsprogram.

 

Skola som vill erbjuda stallprogrammet till en elev kontaktar föreningen genom att maila eller ringa föreningen. HippoCamp samarbetar med ridskolor. Vi tar emot elever i stallet efter överenskommelse med skolorna. Vi umgås med hästarna i stallet. Exempelvis får eleverna lära sig att ta hand om hästarna. Vi ryktar, sadlar och tränsar hästarna. Ridskolorna erbjuder en bra struktur där allt har olika speciella platser och i stallet finns strikta rutiner att förhålla sig till för hästarnas bästa. Detta ger våra elever förutsägbarhet. I stallet tränar man också den sociala förmågan. Ridskolor är lugna och behagliga platser att vara på eftersom de flesta aktiviteter på ridskolorna sker på kvällar och helger. Vårt mål är att all ridning ska ske i naturen men vid dåligt väder finns tillgång till ridhus. Aktiviteterna är hälsofrämjande både psykiskt och fysiskt. Efter häst aktiviteten utför eleverna skoljobb i stall lokalen. Det kan vara digitala lektioner med lärare på skolan eller skolmaterial som skolan skickat med eleven eller att skolpersonal möter upp eleven i stallet. Elevens undervisning är helt skolans ansvar men verksamhetsledare på HippoCamp finns med som stöd för eleven under undervisningen. Vi jobbar också med att skolpersonal besöker eleverna i syfte att bygga förtroende mellan elev och skolpersonal, med målet att öka skolnärvaro. Hippocamps personal har lång erfarenhet av barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De flesta deltagare har svårigheter inom detta område. 

 

Lär mer här

 Att mötas vid stallanläggningen är en mellanstation mellan hem och skola och hjälper eleven genom att förkorta sträckan mellan hemmet och skolan. Skolpersonal deltar genom att möta eleven digitalt och utföra skoluppgifter men också fysiskt genom besök.

Att mötas på en annan plats ger en ny chans att lära känna och eventuellt kartlägga vad som tar emot för eleven i skolan. Att fokus ligger på hästen och aktiviteten underlättar också kontakten. Detta främjar elevens chanser att lyckas att komma tillbaka till skolan.

Elever som deltar i stallprogrammet behöver bli medlemmar i föreningen Hippocamp. Medlemsavgiften är 200 kr per år. Föreningen Hippocamp och skolan håller kontakt under terminen för att följa upp hur insatsen fungerar för eleven.

Syftet med stallprogrammet är att främja elevens hälsa och sociala kontakt.

Stallprogrammet är insats genom åtgärdsprogrammet (som är en beskrivning av vilket särskilt stöd som skolan kommer att ge en elev.) åtgärdsprogrammet är upprättat av elevhälsoteamet med godkännande av rektor och vårdnadshavare.

Stallvistelsen räknas som skolnärvaro. Vårt mål är att främja elevens hälsa och motivera till ökad skolnärvaro.

Syftet med detta är att främja elevens kontakt med skolan och skolans kontakt med eleven för att motivera till ökad skolnärvaro.