Om HippoCamp

Om HippoCamp
 

Vi är en ideell förening som hjälper elever med svår skolsituation och problematisk skolfrånvaro att må bättre och nå ökad skolnärvaro med hjälp av hästar och ridning.

Vi kan ta emot elever från olika kommuner i Värmlands län.

Vi jobbar med ett stallprogram där elever med ett upprepat mönster av skolfrånvaro tas emot i stallmiljö. Genom hästarna sätter vi fokus på någonting annat än den misslyckade skolsituationen. Att fokusera på hästarna hjälper även elever som har sociala svårigheter att umgås på ett enklare sätt. 

När elever kommer till oss är de del av ett sammanhang som är anpassat efter deras egna unika förmågor. Aktiviteterna anpassas så att deltagaren kan ta del på sina egna villkor. Aktiviteterna i stallet ska ge energi.

Syftet är att bryta isoleringen som ofta uppstår då eleverna inte förmår att gå till skolan och samtidigt underlätta för elever att återvända genom kontinuerlig kontakt med skolpersonal. Detta sker digitalt och genom träffar med skolpersonal i stallet. Vi arbetar i ett nära samarbete med elevernas ordinarie skola och elever som deltar hos oss tar del av undervisning på plats i stallet. Undervisningen sker genom digitala lärarledda lektioner och via väl förberett material som ordinarie skola hanterar. HippoCamps verksamhetsledare finns hela tiden som stöd för eleverna under skolarbete och under alla moment i stallet och med hästarna.

Vårt mål är att främja psykisk och fysisk hälsa för elever som är på väg att falla ur skolsystemet och som blivit allt mer hemmasittandes. Att upprätthålla viss undervisning så att eleven inte hamnar ännu mera efter i skolarbetet och att hjälpa till med att stärka bandet mellan elev och skola genom träffar med skolpersonal och elev i stallet.  Ett deltagande i stallet hjälper till att bryta det negativa mönstret vid hemmasittande. En framgångsfaktor är att komma ut i aktivitet istället för att vara hemma. 

Att kunna ta del av skolan är en förutsättning för att lyckas med livet som ung vuxen. Därför jobbar HippoCamp för att elever med problematisk skolfrånvaro ska kunna komma tillbaka till skola och lärande. 

Varför föreningen har grundats

 

Jag som grundat HippoCamp heter Eva-Lena Holma. Jag vet vilken enorm skillnad det gör för hälsan att umgås med djur. Att uppleva naturen via hästryggen och att umgås med hästar ger energi och god hälsa. Allt det positiva djuren lockar fram vill jag dela med de mitt hjärta klapprar lite extra för. Barn som av olika anledningar blivit hemmasittandes. 

Båda mina barn har diagnoser inom NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Mitt ena barn har under större delen av grundskolan haft problematisk skolfrånvaro och varit hemmasittandes. Jag har kämpat för att hjälpa mitt barn till en fungerande skolgång under alla år. 

Jag grundade ideella föreningen HippoCamp eftersom jag själv önskat att det funnits en lösning då de insatser skolan genomfört inte fungerat och mitt barn blivit allt mer isolerad hemma. Jag har önskat ett alternativ som också kan främja mitt barns hälsa och sociala kontakt. En plats att mötas mellan hem och skola där vi gemensamt kunnat hitta vägar framåt. Jag har också tagit del av andra föräldrars frustration och erfarenheter och har insett att vi är många som efterfrågar alternativ då skolsituationen inte fungerar och våra barn inte längre klarar av att komma till skolan.  

HippoCamp är en chans för skola och elev att starta om, att lära känna på nytt genom att fokusera på någonting annat än det som inte fungerat hittills. Tillsammans hittar vi stigarna tillbaka som annars inte hade hittats. Hästarna är nyckeln till framgång och hjälper till på alla sätt.

Djur bryr sig om och behöver oss lika mycket oavsett om vi är glada, ledsna eller helt fyllda av ångest. De är inte dömande, de uppmuntrar, och slutar aldrig att fascinera oss människor. Hästar är stora vackra varelser. Att ta hand om, hantera och leda ett sådant djur ger självkänsla och styrka.

Om du vill komma i kontakt med mig så är du hjärtligt välkommen att maila: info@hippocamp.se 

Du kan också ringa mig: 0707-180522

Hemmasittande behöver inte vara ett alternativ. Vi tänker utanför ”boxen” när ”boxen” inte fungerar.