Om HippoCamp

Om HippoCamp
 

Vi är en ideell förening som hjälper elever med svår skolsituation och problematisk skolfrånvaro att må bättre och nå ökad skolnärvaro med hjälp av hästar och ridning.

Vi värnar om familjen runt elever med skolfrånvaroproblematik och anordnar medlemsträffar där du som vårdnadshavare kan får stöd och komma i kontakt med familjer i liknande situation.

Varför föreningen har grundats

 

Jag som grundat föreningen Hippocamp heter Eva-Lena Holma. Jag är förälder till ett barn med skolfrånvaroproblematik kopplat till NPF diagnoser. Jag har kämpat för att hjälpa mitt barn till en fungerande skolgång under många år. Det är väldigt lite genom åren som fungerat för mitt barn i skolan.

Jag grundade den ideella föreningen Hippocamp eftersom jag under alla år önskat att det funnits en lösning då de insatser skolan genomfört inte fungerat och mitt barn blivit allt mer isolerad hemma. Jag har önskat ett alternativ som också kan främja mitt barns hälsa och sociala kontakt. Djur bryr sig om och behöver oss lika mycket oavsett om vi är glada, ledsna eller helt fyllda av ångest. Jag har också tagit del av andra föräldrars frustration och erfarenheter och har insett att vi är många som efterfrågar alternativ då skolsituationen inte fungerar och våra barn inte längre klarar att komma till skolan.  

 Om du vill kontakta mig så är du hjärtligt välkommen att maila: info@hippocamp.se 

Du kan också ringa mig: 0707-180522

Ensam är inte stark. Vi stöttar varandra och tillsammans kan vi påverka och hjälpa det viktigaste vi har- VÅRA BARN