Om HippoCamp

Om HippoCamp
 

Vi är en ideell förening som hjälper elever med svår skolsituation och problematisk skolfrånvaro att må bättre och nå ökad skolnärvaro med hjälp av djurassisterade insatser. 

Vi kan ta emot elever från olika kommuner i Värmlands län.

I vår verksamhet arbetar legitimerade lärare och ett utbildat skolhundsteam. Skolan kan också välja att arbeta med sin egen personal då vi även kan samverka med ridskolor. Genom djuren sätter vi fokus på någonting annat än den misslyckade skolsituationen. Att fokusera på djur hjälper även elever som har sociala svårigheter att umgås på ett enklare sätt. 

Insatsen skräddarsyr vi efter varje unika elev och vårt mål är att hjälpa eleven att stärka sitt självförtroende och sin självkänsla, finna lust till lärande och börja bygga bron tillbaka till skolan.

Syftet är att bryta isoleringen som ofta uppstår då eleverna inte förmår att gå till skolan och samtidigt underlätta för elever att återvända genom kontinuerlig kontakt med skolpersonal. Vi arbetar i ett nära samarbete med elevernas ordinarie skola. 

En framgångsfaktor är att komma ut i aktivitet istället för att vara hemma. 

Att kunna ta del av skolan är en förutsättning för att lyckas med livet som ung vuxen. Därför jobbar HippoCamp för att elever med problematisk skolfrånvaro ska kunna komma tillbaka till skola och lärande. 

Varför föreningen har grundats

 

Jag som grundat HippoCamp heter Eva-Lena Holma. Jag vet vilken enorm skillnad det gör för hälsan att umgås med djur. Att uppleva naturen via hästryggen och att umgås med hästar ger energi och god hälsa. Allt det positiva djuren lockar fram vill jag dela med de mitt hjärta klapprar lite extra för. Barn som av olika anledningar blivit hemmasittandes. 

Båda mina barn har diagnoser inom NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Mitt ena barn har under större delen av grundskolan haft problematisk skolfrånvaro och varit hemmasittandes. Jag har kämpat för att hjälpa mitt barn till en fungerande skolgång under alla år. 

Jag grundade ideella föreningen HippoCamp eftersom jag själv önskat att det funnits en lösning då de insatser skolan genomfört inte fungerat och mitt barn blivit allt mer isolerad hemma. Jag har önskat ett alternativ som också kan främja mitt barns hälsa och sociala kontakt. En plats att mötas mellan hem och skola där vi gemensamt kunnat hitta vägar framåt. Jag har också tagit del av andra föräldrars frustration och erfarenheter och har insett att vi är många som efterfrågar alternativ då skolsituationen inte fungerar och våra barn inte längre klarar av att komma till skolan.  

HippoCamp är en chans för skola och elev att starta om, att lära känna på nytt genom att fokusera på någonting annat än det som inte fungerat hittills. Tillsammans hittar vi stigarna tillbaka som annars inte hade hittats. Hästarna är nyckeln till framgång och hjälper till på alla sätt.

Djur bryr sig om och behöver oss lika mycket oavsett om vi är glada, ledsna eller helt fyllda av ångest. De är inte dömande, de uppmuntrar, och slutar aldrig att fascinera oss människor. Hästar är stora vackra varelser. Att ta hand om, hantera och leda ett sådant djur ger självkänsla och styrka.

Om du vill komma i kontakt med mig så är du hjärtligt välkommen att maila: info@hippocamp.se 

Du kan också ringa mig: 0707-180522

Hemmasittande behöver inte vara ett alternativ. Vi tänker utanför ”boxen” när ”boxen” inte fungerar.