Bli medlem

Att bli medlem

 

Medlemsavgift är 200 kr per år.

Medlemskap för familj 450 kr per år

(max 5 familjemedlemar).

 

Stöd oss

Stödmedlem 100 kr per år.

Stödorganisation 500 kr per år.

(för skola, organisation, företag eller privatperson som vill stödja föreningen ekonomiskt.)

Hjärtligt tack för att ni bidrar!

 

 

Som aktiv medlem i HippoCamp kan du delta på alla vår aktiviteter under kalenderåret.

Betalning

Betalning sker till Bankgiro:

5386-5051
SEB

Skriv ert namn i meddelande fönstret.