För att delta

För att delta

 

Då en elev önskar delta i stallprogrammet kontaktar vårdnadshavaren föreningen via mail info@hippocamp.se

Vi tar sedan kontakt med skolan och bokar ett möte för att se om insatsen är möjlig. Vårdnadshavare kan också vända sig direkt till skolan och be om insatsen.

 När eleven beviljats insatsen från hemskolan blir eleven och eventuellt vårdnadshavare medlemmar i föreningen Hippocamp. Se fliken medlemskap.

Stallvistelsen pågår terminsvis 1 timme i veckan och räknas som skolnärvaro. I stallet får eleverna lära sig hästhantering och att rida helt efter sina egna förutsättningar.

Eleven kommer under denna tid att träffa sin skolmentor 1 gång i månaden då mentor möter upp sin elev i stallet. Syftet med mentormötet är att stärka elevens och mentorn relation och för att underlätta för eleven att återvända till skolan.