För att delta

För att delta

 

 

 Ingen häst eller ridvana krävs för att få delta hos oss på HippoCamp. Vi anpassar efter varje unika elev. 

Då en elev är aktuell för insatser via HippoCamp kontaktar skolan eller vårdnadshavaren vår förening via mail info@hippocamp.se eller telefon: 0707-180522

När eleven beviljats insatsen från skolan blir eleven och eventuellt vårdnadshavare medlemmar i föreningen Hippocamp. Se fliken medlemskap.

Vi börjar med en provperiod för att se om insatsen passar för eleven och sedan pågår aktiviteterna terminsvis. Vi anpassar efter varje unika elev och vistelsen kan därför se olika ut. Deltagandet räknas som skolnärvaro och vi tar emot eleven under skol-tid.  I stallet får eleven lära sig hästhantering och att rida helt efter sina egna förutsättningar. Vi arbetar också med skolarbete som är anpassat speciellt efter elevens förmåga. Undervisningen sker digitalt genom lärarledda lektioner samt genom medskickade hemuppgifter som görs på plats i stallet. Undervisningen är helt skolans ansvar men HippoCamps personal finns hela tiden med som stöd för eleven.   

Vi jobbar med att skolpersonal besöker eleven på plats i stallet. Syftet med detta är att stärka elevens och skolpersonalens relation och för att underlätta för eleven att återvända till skolan.