Stallprogrammet

Stallprogrammet

 

Stallprogrammet är en satsning för elever som blivit hemmasittandes. Stallprogrammet är ett allternativ då andra insatser genom skolan inte fungerat eller gett resultat.

Så här arbetar vi

 

Vi samverkar med elevernas hemskolor och tar emot elever med oroväckande skolfrånvaro under ordinarie skol-tid som en del av elevernas åtgärdsprogram.

För många av eleverna är skolfrånvaron kopplad till NPF diagnoser (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) eller ångestproblematik. 

Vi finns nu på Rudskogens ryttarförening mellan Forshaga och Karlstad. Det är en tillgänglig ridskola med anslutning till härliga ridvägar och med ridhus som kan användas vid dåligt väder. Vi söker även efter en lämplig ridanläggning i Karlstad för att öka tillgängligheten för våra Karlstad elever.