Stallprogrammet

Stallprogrammet

 

Stallprogrammet är en insats för elever som blivit hemmasittandes. Stallprogrammet är ett alternativ då andra insatser genom skolan inte fungerat eller gett resultat. Vi fungerar också som en förebyggande insats då skolan ser ett upprepat mönster av frånvaro och vill närma sig och bygga relation till eleven på en plats mellan hem och skola. Vi arbetar för att främja elevernas psykiska och fysiska hälsa via hästar och ridning.

De flesta vet att djur har en lugnande inverkan på oss människor. Det finns många studier som visar att umgänge med djur får oss människor att må bra.

Vi på HippoCamp tar hjälp av hästarna för att bryta isoleringen som ofta drabbar den som inte klarar att komma till skolan. Vi rider ut för att ta del av naturen. Det uppstår ett unikt samspel mellan deltagarna och hästarna. Hästarna hjälper också till att sätta fokus på någonting annat än skolmisslyckandet. 

Vi vill att alla deltagare hos oss ska utvecklas så långt som möjligt och för att förebygga att eleverna inte hamnar efter i skolan är skolans undervisning en viktig del av HippoCamps verksamhet.  Vi arbetar också med att skolan besöker eleverna på plats i stallet med syfte att stärka kontakten mellan skolpersonal och elev.  Återgången till skolan ska vara så förutsägbar som möjligt därför är kontakten mellan elev och skola en nyckel tillbaka. Vi kan också ordna så att eleven får besök av en klasskamrat eller annat som kan stärka elevens band till skolan. 

 Så här arbetar vi

 

Vi har ett tätt samarbete med elevernas skolor och tar emot elever med oroväckande skolfrånvaro under ordinarie skol-tid. Insatserna som HippoCamp ger skrivs in i elevernas åtgärdsprogram. Skolans försäkring gäller för deltagande elever och registreras som skolnärvaro via skolans närvaroregistrering.  

För många av eleverna är skolfrånvaron kopplad till NPF diagnoser (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) eller ångestproblematik. HippoCamps personal har lång erfarenhet av barn med diagnoser inom NPF. 

Insatserna är anpassade efter varje unika elev och innehåller umgänge med hästar, ridning och skolarbete. Undervisningen sker genom digitala lektioner samt hemuppgifter som görs på plats i stallet. HippoCamps personal finns som ett stöd för eleven men elevens skola ansvarar för all undervisning.  

Vi kan ta emot elever på Karlstad ridklubb i Alster strax öster om Karlstad och Rudskogens ryttarförening strax utanför Forshaga. Vi har anslutning till härliga ridvägar och ridhus som kan användas vid dåligt väder.