För vårdnadshavare

Vi vet att alla barn vill göra rätt och vara i skolan om de kan och har förmågan.

Som förälder till ett barn med skolfrånvaro problematik vet vi på Hippocamp vilket otroligt arbete du gör för att ditt barn ska klara av sin skolsituation.

Vi på föreningen vill vara ett stöd till dig som vårdnadshavare.

Du är inte ensam.

Det finns ingen säker statistik i Sverige ännu på exakt hur många barn som drabbas av skolfrånvaro problematik där de riskerar att inte nå kunskapskraven i skolan men det finns undersökningar som visar på upp emot så många som 77 000 barn har en omfattande skolfrånvaro. Många av dessa barn har någon form av Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som Autism, dyslexi, eller ADHD.

Genom medlemsträffar får du komma i kontakt med andra familjer i liknande situation genom våra medlemsträffar. Vi förmedlar också andra kontakter som kommunens anhörigstöd eller organisationer för barn med NPF problematik.

På medlemsträffarna ämnar vi att ha någon form av information eller föreläsning. Vi tar upp ämnen som:

Hur får jag skolan att fungera för mitt barn?, Vad säger skollagen?, Hur får jag ett bättre samarbete med skolan?, Utmattning och sjukskrivning, Hjälp jag har blivit anmäld! Försäkringskassa, BUP, Skola, LSS, Socialtjänst- vem gör vad? I föreningen ska vi ge stöd och kraft åt varandra.

Vi måste orka för våra barn skull, och vi ska inte orka ensamma!